Tietosuojaseloste

Laadittu 12.1.2022, päivitetty viimeksi 12.1.2022

Tämä tietosuojaseloste koskee Terapiapalvelu Rauha & Lempi verkkosivuja sekä Vello-ajanvarauskalenterin asiakasrekisteriä, jossa säilytetään käyttäjä- ja asiakastietoa. Asiakaskäyntien tietosuojan osalta lisätietoja löydät palvelusopimuksesta.

Rekisterinpitäjä

Terapiapalvelu Rauha & Lempi
Aurakatu 14 B 12
20100 Turku

Sähköposti, johon rekisteriin liittyvät pyynnöt voi lähettää jenni@rauhajalempi.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Jenni Ikonen
jenni@rauhajalempi.fi
puh. 041 534 2554

1. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

1.1 Ajanvarausjärjestelmä

Terapiapalvelu Rauha & Lempi ajanvarausjärjestelmä on Vello-palvelusta upotettu sisältö. Vellon sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi Vellon verkkosivuilla. 

Ajanvarausta tehdessä asiakkaalta pyydetään seuraavat pakolliset tiedot: 
– nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– katuosoite

Nämä tiedot pyydetään laskutustarkoituksiin sekä Terapia Rauha & Lempin mahdollisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin ja sähköpostimarkkinointiin. Tiedot säilyvät Vellon pilvipalvelussa ja niitä käyttää ainoastaan Jenni Ikonen. Halutessasi voit pyytää selvitystä siitä, mitä tietoja sinusta säilytetään Vellon asiakasrekisterissä. Voit myös pyytää tietojesi poistamista sekä kieltää yhteydenotot ja markkinoinnin. Tutustu myös Vellon tietosuojaan.

1.2 Evästeet (cookies)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Voit halutessasi kieltäytyä kolmannen osapuolen evästeistä valitsemalla vain välttämättömät evästeet, huomaathan kuitenkin että tämä kielto ei välttämättä koske sivustolle upotettua sisältöä. Tällä sivustolla käytössä oleva Vello-ajanvarauspalvelu on upotettu sisältö, jonka avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivuilla. Vello voi kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Terapiapalvelu Rauha & Lempi käyttää Vello-ajanvarausjärjestelmää. Tutustu Vellon tietosuojaselosteeseen tästä.

Ajanvarauskalenterissa syötetyt asiakastiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite) säilytetään Vello-ajanvarausjärjestelmän asiakasrekisterissä Vellon pilvipalvelussa. Asiakasrekisterissä tiedot säilyvät toistaiseksi. Velloon kerättyä asiakasrekisteriä käyttää ainoastaan Jenni Ikonen. Halutessasi voit pyytää asiakastietojesi poistamista asiakasrekisteristä. 

3. Tietojen säilytysaika

Ajanvarauksen tehneiden asiakkaiden tietoja säilytetään asiakasrekisterissä toistaiseksi. Voit halutessasi pyytää asiakastietojesi poistamista asiakasrekisteristä. 

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö (sähköposti tulkitaan kirjalliseksi) tulee lähettää rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

5. Tietojen suojaaminen

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot säilytetään digitaalisesti salasanojen ja tavanomaisten turvakäytäntöjen takana eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla. Sivuston ja rekisterien tietoturva pidetään ajantasaisena. Rekisterien ylläpidosta ja tietosuojasta vastaa Jenni Ikonen.

Evästeasetusten muuttaminen